Tulojen ja menojen tarkkailua

Att granska inkomster och utgifter

Det absolut första man bör göra när det går utför i ekonomin är att dra i spaken, att bromsa.  Sedan handlar mycket om att återta kontrollen. Den här gången ska vi tala om de första stegen för att skapa sig en överblick. Det absolut första du ska göra när du gjort de viktigaste akuta inbromsningarna är att fundera över vad som kommer in i pengaväg, och vad du/ni gör av med. Gärna i form av en tydlig sammanställning. Till exempel något så tråkigt som Excel kan vara väldigt användbart

Artikeln innehåller:
•    Att granska inkomster och utgifter
•    Hur man kan balansera sin ekonomi

Tulosi on kaikki tilillesi tulevaa rahaa, ensisijaisesti kuitenkin säännölliset tulosi. Muita tuloja voi olla esimerkiksi sivutyön palkka, apurahoja, sijoitetun pääoman korkoa, KELA:n tuet. Tulojen kohdalla on tärkeää, että on realistinen kuva, mitkä omat säännölliset sekä muut sivutulot todellisuudessa ovat.

Granska sina inkomster

Vi väljer att kalla det för inkomst här, men vad vi egentligen menar är alla pengar som kommer in på ditt konto. I första hand det som kommer in regelbundet; det kan handla om lön för arbete, bidrag, lånepengar, ränta på insatt kapital, försäljning av varor och tjänster eller gåvor. Kort sagt, allt som gör att du med jämna mellanrum får mer pengar i din ekonomi och som du vet om. Vi talar alltså inte om förhoppningen om att vinna drömvinsten på lotto någon gång, utan en realistisk fundering över din situation är vad som gäller här.

Granska sina utgifter

Nästa punkt är att ta reda på vilka pengar som går ut ur hushållet. De flesta brukar vara rörande överens om att det är kontanter som är den stora boven i dramat när det gäller att tappa kollen på var pengarna tar vägen. Men idag använder de flesta ett betalkort eller Swish och då har du fördelen att du får dina utgifter på ett tydligt kontoutdrag från din bank. 

Summera inkomster och utgifter

Ju längre tidsperiod du väljer att din sammanställning ska täcka, desto mindre kommer variationen mellan månaderna och veckorna se ut att vara. Bäst är om du har möjlighet att gå tillbaka ett helt år och se vad du haft för inkomster och utgifter, och sammanställa detta. Då får du också med mer säsongsbundna saker. Risken är emellertid stor att det finns en hel del saker bakåt i tiden som du inte kommer ihåg i form av mindre gåvor, kontantköp och liknande. 

Kom ihåg att en månads sammanställning är mycket bättre än ingenting. När du sammanställt så mycket du vill  är det dags att titta på hur stor differensen är mellan inkomster och utgifter. Är dina inkomster i allmänhet större än utgifterna har du en positiv balans i ekonomin, och du bör få pengar över varje månad. Är utgifterna större än inkomsterna är balansen negativ, och då måste du åtgärda detta på något sätt. Att skjuta till mer pengar genom lån eller kredit kan hjälpa på kort sikt, men i längden brukar lösningen alltid vara att dra ner på utgifterna vara mer hållbart. Lånet är i sånt fall främst ett verktyg för att skaffa sig tid och manöverutrymme.

Sammanfattning

I den här artikeln går vi igenom inkomster, utgifter och lite om hur man kan balansera sin ekonomi. Vad gäller inkomster och utgifter går vi igenom lite av vad dessa poster i en privatekonomi kan bestå av. Vad som ingår i begreppen och vad som kan vara viktigt att komma ihåg och tänka på när man går igenom det. Att balansera sin ekonomi går ut på att få en helhetsbild och sen se vart man behöver göra korrigeringar beroende på om inkomsterna eller utgifterna tar överhanden.