talouden_jakaminen

Att dela ekonomi med andra

Ekonomi är för merparten av alla svenskar en familjeaffär. Att inkomster och utgifter inte bara handlar om dig kan ha både för- och nackdelar. Det första man tänker på när man pratar om en gemensam ekonomi är så klart en sambo eller make/maka, men barn i en familj är också en del av av en gemensam ekonomi även om de vanligen inte står för några egna inkomster. I vissa fall kan även en inneboende förälder eller annan släkting vara en del i en ekonomi, liksom boende i ett kollektiv eller två vänner som delar boende. I detta kapitel ska vi försöka titta närmare på både situationer som gäller där flera personer delar ekonomi, men även specialfall som till exempel barnfamiljsekonomi.

Artkelns innehåll:
•    Vad det innebär med delad ekonomi och att dela ekonomi
•    Familjeekonomi
•    Det är viktigt att dra åt samma håll

När två personer som drar in pengarna till ett hushåll har inkomster och utgifter ihop, kallas det för gemensam ekonomi. Alternativet kallas delad ekonomi, vilket kan verka något förvirrande då det inte handlar om att dela ekonomi utan om att ha en uppdelad sådan. Gemensam ekonomi kan se ut på lite olika sätt; det enklaste men kanske inte alltid det bästa är att alla inkomster och utgifter är helt gemensamma, oavsett vem som tjänat vad och vem som gör av med vad. 

Det andra alternativet är att man delar lika. Man splittar alla räkningar och fasta utgifter rakt av och betalar, och sedan behåller respektive person sin del av det som blir över. 

Ett tredje alternativ liknar det förra, men man anpassar utgifterna efter hur stor inkomsten är och var och en betalar därmed efter förmåga. Det finns givetvis en mängd olika varianter på hur detta ska se ut, men de allra flesta liknar i olika utsträckning någon av ovanstående metoder. 

En fördel med gemensam ekonomi är att man kan få vad som i företagsekonomi kallas för stordriftsfördelar. Att köpa större volymer av något, eller binda upp sig på längre tid för något – vilket kan vara mer attraktivt att göra när man vet vem man vill binda upp sig med – brukar medföra att man får ett lägre pris på det man köper. En annan positiv aspekt är den rent emotionella, att man har ett gemensamt ansvar som skapar ett band. Det kan också vara en av nackdelarna; gemensam ekonomi kan vara en orsak till spänningar i en relation. 

Gemensam ekonomi

Begreppet gemensam ekonomi är lite olycklig då din ekonomi är gemensam med andra du delar hushåll med, oavsett hur ni gör med inkomster och utgifter. 

När man är två eller fler i en gemensam ekonomi är det viktigt att de som har en aktiv påverkan på ekonomin i form av inkomster och utgifter försöker dra åt samma håll. Allt som vi pratar om här är för dig som vill ha kontroll och koll på din ekonomi men detta gäller även om du har ekonomin tillsammans med någon annan. En budget liksom åtgärder för att ta kontroll över ekonomin måste göras tillsammans, och det är viktigt att alla förstår och arbetar som ett lag. 

Det är viktigt att man har en gemensam bild av prioriteringar och förutsättningar, så att det inte uppstår dispyter kring vad man ska använda pengarna till, eller vem som ansvarat och ansvarar för vad. Detta gäller också när det kommer till att hålla nere utgifterna, oavsett om ni valt att slå ihop era bankkonton eller ej. Många saker kanske inte behöver köpas mer än en gång. Tidningsprenumerationer, hyra och olika former av abonnemang minskar i kostnad per individ om man flyttar ihop. Om busskorten inte är personliga kan det vara värt att kolla på om ni verkligen behöver två eller kan dela på ett? Ett familjeabonnemang på Netflix eller Spotify kan absolut vara mer prisvärt än flera individuella.

Så mycket kostar ett barn under uppväxten

Barn är ett speciellt kapitel. Det finns en uppfattning om att det skulle vara fult att räkna på vad det kostar att ha barn. Detta kommer troligen av att man blandar ihop det med att det skulle gå att mäta barns värde i pengar. Dessa två saker har inget med varandra att göra. Även om dina barn så klart är ovärderliga så är det viktigt att komma ihåg att det kostar pengar att vara förälder, och därför också viktigt att hålla koll på hur mycket det kostar, när och varför. Mycket av dessa kostnader, som blöjor, barnomsorg och liknande är lätt att snabbt räkna på, och överlag finns det  mycket information på nätet om  vad barn i olika åldrar kostar. Även om barn inte bidrar till familjeförsörjningen – även om du som förälder får barnbidrag och senare studiebidrag för barnen – är de likväl en del i en ekonomi.

När barnen sedan blir äldre kommer jobbfrågan in i bilden. Barn som sommarjobbar eller arbetar extra utanför skoltid brukar i allmänhet få behålla allt de tjänar i utbyte mot att de istället kanske får mindre vecko- eller månadspeng. När barnen blir äldre och slutar gymnasiet börjar en del jobba medan andra studerar vidare och tar studielån. I bägge dessa grupper finns det många som bor kvar hemma hos föräldrarna en period. Här finns det en stor variation i om man betalar för mat och/eller husrum.

Varken vad gäller sommar-/extrajobb eller barn som bor kvar hemma efter skolan finns det några självklara regler för. Därför är det extra viktigt att man från början är överens om vad som gäller i hushållet.

Statistik visar att ett barn i genomsnitt kostar en miljon fram tills dess att barnet fyller 18 år. 

Sammanfattning

Oavsett hur ni väljer att organisera era ekonomier i hushållet är det viktigt att tänka på att ni på ett eller annat sätt alltid är en gemensam ekonomi, och bör arbeta utifrån det. Fundera på vilka metoder som passar bäst för ert hushåll, men glöm inte bort att utnyttja de fördelar som finns av att ni är flera – och tänk på att samarbeta.